เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


ประชุมหารือแนวทางการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน


(23 มี.ค.65) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายหฤษฏ์ สุขกุล รองนายกเทศมนตรี ประธานในที่ประชุม พร้อมนายวิเชียร ไชยวิริยะโชค รองนายกเทศมนตรี สิบเอกณัฏฐ์วัฒน์ สร้อยโท ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองทุกกอง และโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสระแก้ว เข้าร่วมในที่ประชุมหารือเรื่องการปฏิบัติงานในหน้าที่ส่วนการงานต่างๆ ของแต่ละกอง เรื่องการใช้วิจารณญาณในการเสพข่าวสารสื่อออนไลน์บนโลกโซเชียลทั้งหลาย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ต่อไป ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น 3 เทศบาลเมืองสระแก้ว

2023-12-01
2023-10-18
2023-09-14
2023-08-25
2023-08-25
2023-06-12
2023-06-12
2023-05-29
2023-04-05
2023-03-28