เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


นายกฯ เขียด นำขบวนเจ้าหน้าที่ พนักงาน กวาด ล้าง ทำความสะอาดถนนในเขตเทศบาลฯ


(วันนี้  4 ธ.ค.56)  นายตระกูล  สุขกุล  นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว  พร้อมนายสมโภชน์  ลิ้มถาวรฤทธิ์  รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว  หัวหน้าส่วนราชการ  เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาล   ร่วมกันทำความสะอาด  โดยเทศบาลเมืองสระแก้ว  ร่วมกับ  การทางหลวงชนบทจังหวัดสระแก้ว  จัดโครงการ  “รักษ์ทาง  รักถิ่น” เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  วันที่ 5 ธันวาคม 2556  เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติทำความดีถวายเป็นการถวายพระราชสักการะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  โดยมีกิจกรรม  ดังนี้ ดำเนินการตัดหญ้า  กวาดล้าง  ทำความสะอาดถนนในเขตเทศบาลฯให้ปราศจาก  ขยะ  ฝุ่น  ละอองแก่ประชาชนในชุมชนและผู้สัญจร  ไป – มา จำนวน 3 สาย ได้แก่  ถนนเทศบาล 6 ตั้งแต่ทางเข้า ถนนเทศบาล 6   ถึง สะพานคลองพระสทึง ถนนเทศบาล 6 ซอย 1 ตั้งแต่แยกทางสำนักงานเทศบาลจรถนนเทศบาล 2 และตั้งแต่ทางแยกเข้าสำนักงานเทศบาลจรดถนนเทศบาล 2 และตั้งแต่ทางเข้าถนนเทศบาล 2 ถึงบริเวณทางแยกถนนเลี่ยงเมือง   และทางท่านผู้อำนวยการการทางหลวงจังหวัดสระแก้ว  ได้มอบถุงผงยางมะตอย  จำนวน 100 ถุง  ให้กับทางเทศบาลเมืองสระแก้ว ไว้เพื่อซ่อมแซม บำรุง ปรับปรุงถนน ที่เป็นหลุม  ให้ดียิ่งขึ้นไป   
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-17