เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ปรับภูมิทัศน์ปักหมุดแนวเขตที่สาธารณประโยชน์ฯ


(10 มี.ค.65) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายนิวัฒน์ วงษ์พานิช รองนายกเทศมนตรี ลงพื้นที่ติดตามดูแล โดยร่วมกับสำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย เจ้าหน้าที่งานเทศกิจ เทศบาลเมืองสระแก้ว ปฏิบัติงานปรับภูมิทัศน์การปักหมุดแนวเขตพื้นที่สาธารณประโยชน์ ในพื้นที่ชุมชนเมืองย่อยที่ 12 บ้านคลองจาน

2023-09-14
2023-08-25
2023-08-25
2023-06-12
2023-06-12
2023-05-29
2023-04-05
2023-03-28
2023-03-28
2023-03-28