เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ร่วมพิธีวันพ่อแห่งชาติ 2556


(วันนี้ 5 ธ.ค.56) นายภัครธรณ์   เทียนไชย   ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว  นำหัวหน้าส่วนข้าราชการ  ทหาร ตำรวจ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และประชาชนชาวจังหวัดสระแก้วร่วมเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   โดยนายตระกูล  สุขกุล  นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว  ได้มอบหมายให้นายสุรพงษ์  เทียมเพ็ชร์  รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว  นายสมโภชน์  ลิ้มถาวรฤทธิ์  รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว  พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว ร่วมในพิธี  ซึ่งในช่วงเช้าจังหวัดสระแก้วได้จัดพิธีทำบุญตักบาตร  ณ  ที่บริเวณศาลากลางจังหวัดสระแก้ว และพิธีถวายพระพรชัยมงคล  ณ หอประชุมปางสีดา ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว และในช่วงค่ำที่เวทีกลาง งานสืบสานวัฒนธรรมเบื้อบูรพาฯ อุทยานพุทธมณฑลสระแก้วได้จัดให้มีพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร

          กิจกรรมในภาคเช้าประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 87 รูป ณ หน้าศาลากลางจังหวัดสระแก้วโดยเริ่มเวลา 06.45 น. และในเวลา 07.50 น. พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร ณ หอประชุมปางสีดา พร้อมทั้งพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณพ่อตัวอย่างจังหวัดสระแก้ว ประจำปี2556 จำนวน 6 ราย ได้แก่ นายบุญเกิด  สะพัน นายบุญส่ง สายสุคนธ์ นายประดิษฐ์  พึ่งพิบูลย์ นายอนันต์  น้อยอุทัย ว่าที่ร.ต.โจทย์  แดงจันทร์และนายพิเชษฐ์  รักซ้อน

          ส่วนในภาคค่ำ ได้จัดให้มีพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ เวทีกลาง อุทยานพุทธมณฑลสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว โดยเริ่มตั้งแต่ เวลา18.00 น.ได้จัดให้มีการการรำเฉลิมพระเกียรติ เริ่มถวายเครื่องราชสักการะ และเวลาเวลา19.19 น. ประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้ ถวายเครื่องราชสักการะ นำโคมประทีป จุดเทียนจากเทียนชัยเฉลิมพระเกียรติ ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีมหาราชา 
          การจัดกิจกรรมในวันนี้เป็นการร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556 
2022-01-24
2022-01-21
2022-01-20
2022-01-20
2022-01-19
2022-01-19
2022-01-18
2022-01-18
2022-01-18
2022-01-18