เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


เทศบาล​เมือง​สระแก้ว​ เร่ง​พ่น​ยาป้องกัน​เชื้อโรค​ไวรัส​โควิด-19


(3 มี.ค.65) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายชาติชาย สังฆฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมจนท.ชุดเฉพาะกิจ พร้อม อสม.เทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำชุมชน ร่วมปฏิบัติงานลงพื้นที่เร่งฉีดยาป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด -19 บริเวณพ่นยาฆ่าเชื้อในวัดหนองนกเขา พ่นยาฆ่าเชื้อภายในชุมชนเมืองย่อยที่ 2 บ้านหนองนกเขาพ่นยาฆ่าเชื้อภายในชุมชนเมืองย่อยที่ 3 บ้านหนองนกเขา พ่นยาฆ่าเชื้อในชุมชนเมืองย่อยที่ 12 บ้านคลองจาน พ่นยาฆ่าเชื้อในโรงเรียนเทศบาล 2 บ้านลัดกะสัง

2023-10-18
2023-09-14
2023-08-25
2023-08-25
2023-06-12
2023-06-12
2023-05-29
2023-04-05
2023-03-28
2023-03-28