เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


ประชุมหารือพื้นที่ราชพัสดุเพื่อใช้เป็นพื้นที่สาธารณะประโยชน์


(3 มี.ค.65) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายหฤษฎ์ สุขกุล รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมนายนิวัฒน์ วงษ์พานิช รองนายกเทศมนตรี นายวิเชียร ไชยวิริยะโชค รองนายกเทศมนตรี นายธณกฤต ทูคำมี เลขานุการนายกฯ สิบเอกณัฏฐ์วัฒน์ สร้อยโท ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ผู้อำนวยการกองการศึกษา ผู้อำนวยการกองคลัง พร้อมเจ้าหน้าที่งานนิติกร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการประชุมหารือด้วยทางเทศบาลเมืองสระแก้ว มีความประสงค์จะขอใช้พื้นที่บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (หรือ อบจ.หลังเก้่า) ที่ราชพัสดุทะเบีนยเลขที่ 77 ((บางส่วน) ตั้้งอยู่ถนนเทศบาล 19 ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว เพื่อนำมาใช้เป็นที่บริการสาธารณะประโยชน์ ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น 3 เทศบาลเมืองสระแก้ว

2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-17