เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


รองผู้ว่าฯธีระชัย ประชุมคณะกรรมการดูแลรักษาศาลหลักเมืองสระแก้ว


(17 พ.ค.65) นายธีระชัย ลิ้มประสิทธิ์ศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ประธานในที่ประชุม พร้อมคณะกรรมการดูแลศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้วนายภูมิวัชร์ อุดมทรัพย์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสระแก้ว พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ โดยนายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว นายหฤษฏ์ สุขกุลรองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกฯที่ปรึกษานายกฯ ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาล หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง คณะกรรมการศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้ว ประชุมหารือเพื่อติดตามการดำเนินการจัดระเบียบบริเวณศาลหลักเมืองสระแก้ว และติตามการดำเนินการจัดระเบียบบริเวณศาลหลักเมืองให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย เหมาะสมอันเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนเคารพศรัทธาและการออกแบบปรับปรุงซ่อมแซมศาลหลักเมืองสระแก้ว ให้คงรูปแบบเดิมของกรมศิลปากร ณ ห้องเฟื่องฟ้า ชั้น 3 เทศบาลเมืองสระแก้ว

2023-09-14
2023-08-25
2023-08-25
2023-06-12
2023-06-12
2023-05-29
2023-04-05
2023-03-28
2023-03-28
2023-03-28