เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


นายกฯ เขียด ลงพื้นที่ตรวจดูแลภายในสวนสาธารณะสระแก้ว - สระขวัญ


(13 พ.ค.65) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว พร้อมนายธณกฤต ทูคำมี เลขานุการนายกฯ นายนพดล จัดพล ที่ปรึกษานายกฯ ลงพื้นที่ตรวจดูแลการปฏิบัติงานทีมงานกองช่าง ทีมงานสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้ม ทีมงานป้องกันฯ และทีมงานเทศกิจ ปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดเก็บกวาด ตกแต่งกิ่งไม้ ภายในและรอบๆ สวนสาธารณะสระแก้ว - สระขวัญ

2024-05-24
2024-05-24
2024-05-23
2024-05-21
2024-05-20
2024-05-20
2024-05-20
2024-05-17
2024-05-16
2024-05-16