เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


โครงการป้องกัน ควบคุมโรค ไข้เลือดออกในเขตเทศบาล​เมือง​สระแก้ว​


(12 พ.ค.65) นายตระกูล สุขกุล นายเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นางเยาวรัตน์ กาบปี เจ้าหน้าที่กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อม อสม.เทสบาลเมืองสระแก้ว ลงพื้นที่ในโครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี พ.ศ. 2565 ชุมชนเมืองย่อยที่ 11 บ้านสระแก้ว​-สระ​ขวัญ

2024-05-24
2024-05-24
2024-05-23
2024-05-21
2024-05-20
2024-05-20
2024-05-20
2024-05-17
2024-05-16
2024-05-16