เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


จนท.ทีมงานกวาด เก็บ กวาดทำความสะอาดพื้นในสวนสาธารณะสระแก้วสระขวัญ


(11 พ.ค.65) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้จนท.ทีมรักษ์สะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่เก็บเศษวัชพืช เศษหิน ดิน ทรายที่ขอบฟุตบาตทำ และปากท่อระบายน้ำ ทำความสะอาดพื้น เก็บ กวาดสิ่งปฏิกูลบนถนนทางเดินทางวิ่งภายในสวนสาธาระสระแก้ว - สระขวัญ

2024-05-27
2024-05-24
2024-05-24
2024-05-23
2024-05-21
2024-05-20
2024-05-20
2024-05-20
2024-05-17
2024-05-16