เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


ผู้บริหารเทศบาลเมืองฯ ลงพื้นที่สำรวจปรับภูมิทัศน์ศาลหลักเมือง


(10 พ.ค.65) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายนิวัฒน์ วงษ์พานิช รองนายกเทศมนตรี พร้อมนายประกอบ เมทา หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ร่วมกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระแก้ว ลงพื้นที่สำรวจเพื่อปรับปรุงและปรับภูมิทัศน์ ภายในและรอบๆศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้ว

2023-12-01
2023-10-18
2023-09-14
2023-08-25
2023-08-25
2023-06-12
2023-06-12
2023-05-29
2023-04-05
2023-03-28