เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


ผู้บริหารเทศบาลเมืองสระแก้ว มอบถุงยังชีพช่วยเหลือ[บ้านผู้ประสบอัคคีภัย


(31 พ.ค.65) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายนิวัฒน์ วงษ์พานิช รองนายกเทศมนตรี พร้อมสิบเอกณัฏฐ์วัฒน์ สร้อยโท ปลัดเทศบาล นางสาวสุภรัตน์ อินทรเทพ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล นายพนม ฮวดศรี หัวหน้าฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยเทศบาลเมืองสระแก้ว ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย เป็นบ้านเช่าอาศัย ชื่อนางกรรณิกา วรรณทวี เป็นผู้เช่า บ้านเลขที่ 3/82 ซอย 1 ถนนเทศบาล 11 ต.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว และทีมงานกองช่าง เทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ตรวจสอบประเมินความเสียหาย เพื่อให้ความช่วยเหลือในการซ่อมแซมในเบื่องต้น เป็นลำดับต่อไป

2024-05-24
2024-05-24
2024-05-23
2024-05-21
2024-05-20
2024-05-20
2024-05-20
2024-05-17
2024-05-16
2024-05-16