เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


โครงการป้องกัน ควบคุมโรค ไข้เลือดออกในเขตเทศบาล​เมือง​สระแก้ว​


(27 พ.ค.65) นายตระกูล สุขกุล นายเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นางเยาวรัตน์ กาบปี เจ้าหน้าที่กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อม อสม.เทสบาลเมืองสระแก้ว ลงพื้นที่ในโครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี พ.ศ. 2565 ชุมชนเมืองย่อยที่ 15 บ้านหนองเสม็ดเหนื่อง

2024-04-23
2024-04-23
2024-04-23
2024-04-23
2024-04-22
2024-04-22
2024-04-22
2024-04-22
2024-04-18
2024-04-18