เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


พิธีสมโภชน์ศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2565


วันนี้ (1 ธ.ค. 65) นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นางเยาวรัตน์ โพธิสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ข้าราชการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำโดยนายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว พนักงาน เจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลเมืองสระแก้ว กล่าวรายงาน ร่วมในจัดพิธีสมโภชน์ศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2565

2024-04-23
2024-04-23
2024-04-23
2024-04-23
2024-04-22
2024-04-22
2024-04-22
2024-04-22
2024-04-18
2024-04-18