เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖


(๘ ก.พ.๖๖) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายหฤษฏ์ สุขกุล รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในที่ประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ พร้อมนายนิวัฒน์ วงษ์พานิช รองนายกเทศมนตรี นายวิเชียร ไชยวิริยะโชค รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองทุกกอง หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว เข้าร่วมประชุมเพื่อให้การปฏิบัติราชการสามารถปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหารได้อย่างครบถ้วน มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน พร้อมมอบนโยบายไม่รับของขวัญ (No Git Policy)  ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น ๓ เทศบาลเมืองสระแก้ว

>>> รายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ <<<

2024-07-25
2024-07-24
2024-07-24
2024-07-24
2024-07-24
2024-07-23
2024-07-23
2024-07-23
2024-07-23
2024-07-19