เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


นายกฯ เขียด มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย


(26 ธ.ค.65)นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว พร้อมนายธณกฤต ทูคำมี เลขานุการนายกฯ นายนพดล จัดพล ที่ปรึกษานายกฯ นางสาวสุภรัชต์ อิทรเทพ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล นายพนม ฮวดศรี หัวหน้าฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองสระแก้ว ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือในเบื้องต้น ให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย และได้ดำเนินการตรวจสอบ เพื่อให้ความช่วยเหลือในการซ่อมแซมในเบื่องต้น เป็นลำดับต่อไป

2024-02-21
2024-02-20
2024-02-20
2024-02-20
2024-02-19
2024-02-19
2024-02-19
2024-02-16
2024-02-16
2024-02-16