เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย พร้อมแจกทรายอะเบทฯ


(12 ม.ค.66) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้กองสาธารณสุขเทศบาลเมืองสระแก้ว โดยร่วมกับ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว และ อสม. ชุมชนเมืองย่อยที่ 12 บ้านคลองจาน เทศบาลเมืองสระแก้ว ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย และแจกทรายอะเบท พร้อมกับให้คำแนะนำพ่อแม่พี่น้องประชาชนบริเวณภายในชุมชนเมืองย่อยที่ 12 บ้านคลองจาน

2023-10-18
2023-09-14
2023-08-25
2023-08-25
2023-06-12
2023-06-12
2023-05-29
2023-04-05
2023-03-28
2023-03-28