เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


รองฯนิวัฒน์ ประชุมพนักงานขับรถทุกชนิดเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงาน


(18 มี.ค.66) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายนิวัฒน์ วงษ์พานิช รองนายกเทศมนตรี ประธานในที่ประชุม โดยมีพนักงาน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานขับรถทุกชนิด ร่วมในการประชุมการเตรียมความพร้อมในทุกสถานการณ์ และการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และตรวจดูเช็คเครื่องยนต์ยานพาหนะให้เรียบร้อย พร้อมในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมเฟิ่องฟ้า และบริเวณลานหน้าอาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองสระแก้ว

2023-05-29
2023-04-05
2023-03-28
2023-03-28
2023-03-28
2023-03-28
2023-03-28
2023-03-27
2023-03-27
2023-03-27