เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


นายกฯ เขียด ส่งมอบบ้านในโครงการบ้านน่าอยู่ผู้สูงอายุ คนพิการสุขใจ


(18 มี.ค.66) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว พร้อมนายนิวัฒน์ วงษ์พานิช รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ผู้อำนวยการกองศึกษา ผู้อำนวยการโรเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสระแก้ว หัวหน้าฝ่ายต่างๆ ร่วมแสดงความยินดี และส่งมอบบ้านหลังแรกให้กับนายสายันห์ วรรธนะภัฎ อายุ 79 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 1/1 ชุมชนเมืองย่อยที่ 2 บ้านหนองนกเขาพีทีที ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นหนึ่งในสี่ของผู้ได้รับการประเมินสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยตามโครงการบ้านน่าอยู่ ผู้สูงอายุ คนพิการ สุขใจ ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ณ ชุมชนเมืองย่อยที่ 2 บ้านหนองนกเขาพีทีที

2023-05-29
2023-04-05
2023-03-28
2023-03-28
2023-03-28
2023-03-28
2023-03-28
2023-03-27
2023-03-27
2023-03-27