เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว สั่งระดมทรัพยากร รถน้ำ รถดับเพลิงจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว


(8 มี.ค.66) เวลาประมาณ 13.30 น. นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว สั่งระดมทรัพยากร รถน้ำ รถดับเพลิงจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว

เทศบาลเมืองสระแก้ว เทศบาลตำบลวังทอง อบต.คลองหินปูน อบต.เขาสามสิบ อบต.หนองแวง อบต.ห้วยโจด อบต.เขาฉกรรจ์ และรถฉีดพ่นน้ำละอองฝอยของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 จังหวัดปราจีนุบรี เพื่อพ่นน้ำละอองฝอยแก้ไขปัญหามลพิษ หมอกควัน จากเหตุเพลิงไหม้ศูนย์กำจัดขยะเทศบาลเมืองสระแก้ว โดยแบ่งการพ่นน้ำละอองฝอยเป็นสองสาย สายแรกฉีดพ่นบริเวณชุมชนและจุดเปราะบาง คือ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว เนื่องจากมีผู้ป่วยที่เกิดอาการแพ้ควันและกลิ่น สายที่สองฉีดพ่นบริเวณโดยรอบเมืองสระแก้ว เริ่มตั้งแต่ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว เรื่อยไปจนถึงโรงเรียนสระแก้ว และวนกลับ เพื่อบรรเทาหมอกควัน และกลิ่นเหม็นจากเหตุการณ์ดังกล่าว และจะดำเนินการพ่นน้ำละออฝอยจนกว่าสถาการณ์จะยุติลง

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยชนิดที่ป้องกันฝุ่น PM 2.5 ได้ เพื่อความปลอดภัย

2023-10-18
2023-09-14
2023-08-25
2023-08-25
2023-06-12
2023-06-12
2023-05-29
2023-04-05
2023-03-28
2023-03-28