เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ร่วมกิจกรรมนิเทศติดตามโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วัน


(20 มี.ค. 66) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสระแก้ว เข้าร่วมประชุมรับการนิเทศติดตามโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วัน  ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าเกษม  ในฐานะคณะกรรมการทีมพัฒนาเด็กและครอบครัวโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus 2,500 วัน  โดยรับการนิเทศจากจากคณะกรรมการโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วัน นำโดย  นางดารัตน์ โห้วงศ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เพื่อติดตามหญิงวัยเจริญพันธุ์ หญิงตั้งครรภ์ จนถึงการคลอด และเด็กอายุ 0-5 ปี  โดยการบูรณาการและการทำงานร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางในการดำเนินโครงการฯ และลงพื้นที่เยี่ยมมารดาหลังคลอดจำนวน 1 เคส และ หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงจำนวน 1 เคส

 

2023-05-29
2023-04-05
2023-03-28
2023-03-28
2023-03-28
2023-03-28
2023-03-28
2023-03-27
2023-03-27
2023-03-27