เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


อสม.ทม. สำรวจชุมชนแจกทรายอะเบทและแนะนำการป้องกันยุงลาย


(22 มี.ค.66) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นางจุฑาพร โตศิริวัฒนา ประธาน อสม.เทศบาลเมืองสระแก้ว และ อสม.เทศบาลเมืองสระแก้ว ร่วมลงพื้นที่ในกิจกรรมการป้องกันยุงลาย แจกทรายอะเบท พร้อมได้ให้คำแนะนำ คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพให้กับพี่น้องประชาชนในชุมชนเมืองย่อยที่ 5 (บ้านเนินสมบูรณ์) และ ชุมชนเมืองย่อยที่ 13 (บ้านโคกกำนัน)

2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-17