เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


อสม.ทม.+รพ.สระแก้ว ตรวจเยี่ยมสุขภาพชุมชนและให้คำแนะนำกลุ่มเสี่ยงฯ


(22 มี.ค.66) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นางจุฑาพร โตศิริวัฒนา ประธาน อสม.เทศบาลเมืองสระแก้ว และ อสม.เทศบาลเมืองสระแก้ว ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ลงพื้นที่ตรวจดูแลสุขภาพ และตรวจเยี่ยมผู้ป่วยหลังคลอด พร้อมได้ให้คำแนะนำ คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพให้กับพี่น้องประชาชนในชุมชนเมืองย่อยที่ 5 (บ้านเนินสมบูรณ์) และ ชุมชนเมืองย่อยที่ 13 (บ้านโคกกำนัน)

2024-05-24
2024-05-24
2024-05-23
2024-05-21
2024-05-20
2024-05-20
2024-05-20
2024-05-17
2024-05-16
2024-05-16