เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดโครงการจัดทำประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนประกอบการขอถอนสภาพที่ดิน และขอใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์


(14 ธ.ค. 65) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายหฤษฏ์ สุขกุล รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานเปิดโครงการจัดทำประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนประกอบการขอถอนสภาพที่ดิน และขอใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์ พร้อมนายนิวัฒน์ วงษ์พานิช รองนายกเทศมนตรีฯ นายวิเชียร ไชยวิริยะโชค รองนายกเทศมนตรีฯ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว สิบเอกณัฏฐ์วัฒน์ สร้อยโท ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองทุกกอง เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองสระแก้ว ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว ประธานชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว และประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว มีมติในที่ประชุมเป็นเอกฉันฑ์ อนุญาตให้เทศบาลเมืองสระแก้ว และการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว ถอนสภาพที่ดินและใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์ ในที่ดินจำนวน 3 แปลง ดังนี้ 1.แปลง"ที่สาธารณะประโยชน์บ้านพรมดง" 2.แปลง"ที่สาธารณะสระแก้ว - สระขวัญ" 3.แปลง"ที่สาธารณะประโยชน์หลังตลาดสระแก้ว" เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดต่อไป ณ อาคารอเนกประสงค์เพื่อการกีฬาและสันทนาการเทศบาลเมืองสระแก้ว

2024-04-23
2024-04-23
2024-04-23
2024-04-23
2024-04-22
2024-04-22
2024-04-22
2024-04-22
2024-04-18
2024-04-18