เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสระแก้ว ให้การต้อนรับโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสระพัฒนา จังหวัดนครปฐม


(23 มี.ค. 66) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายนิวัฒน์ วงษ์พานิช รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว พร้อมสิบเอกณัฏฐ์วัฒน์ สร้อยโท ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสระแก้ว และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองสระแก้ว ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุสระพัฒนา จังหวัดนครปฐม จำนวน 45 คน เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสระแก้ว แลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบการดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสระแก้ว และเข้ารับชมการแสดงและกิจกรรมรำวง ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสระแก้ว

2023-05-29
2023-04-05
2023-03-28
2023-03-28
2023-03-28
2023-03-28
2023-03-28
2023-03-27
2023-03-27
2023-03-27