เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ปรับภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์ที่ 1 (บ้านหนองนกเขา)


(12 มิ.ย. 66) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายหฤษฎ์ สุขกุล รองนายกเทศมนตรีฯ และนายนิวัฒน์ วงษ์พานิช รองนายกเทศมนตรีฯ ลงพื้นที่ตรวจดูแลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ทีมมดงาน ชุดเฉพาะกิจ กองช่าง ดำเนินการปรับผิวหน้าดินขอบไหล่ทางถนนที่ชำรุด อย่างต่อเนื่อง บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ที่ 1 (บ้านหนองนกเขา)

 

2024-02-21
2024-02-20
2024-02-20
2024-02-20
2024-02-19
2024-02-19
2024-02-19
2024-02-16
2024-02-16
2024-02-16