เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัย


      (14 ก.ย. 66) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายวิเชียร ไชยวิริยะโชค รองนายกเทศมนตรีฯ พร้อมสิบเอกณัฏฐ์วัฒน์ สร้อยโท ปลัดเทศบาล นางพรนิภา วรรณุสิทธิ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม นายพนม ฮวดศรี หัวหน้าฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยเทศบาลเมืองสระแก้ว ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพและมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัย จำนวน 2 หลังคาเรือน ดังนี้
      1. นายประชวน รักสัตว์ บ้านเลขที่ 28 ถ.เทศบาล 19 ซ.1 ต.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
      2. นายพล สังข์สำราญ บ้านเลขที่ 26 ถ.เทศบาล 19 ซ.1 ต.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว

 

2023-09-14
2023-08-25
2023-08-25
2023-06-12
2023-06-12
2023-05-29
2023-04-05
2023-03-28
2023-03-28
2023-03-28