เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


พิธีสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2566


วันนี้ (1 ธ.ค. 66) นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นางเยาวรัตน์ โพธิสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ข้าราชการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยนายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายนิวัฒน์ วงษ์พานิช รองนายกเทศมนตรีฯ และนายชาติชาย สังฆฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีฯ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว พนักงาน เจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลเมืองสระแก้ว ร่วมในพิธีสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2566

2024-02-21
2024-02-20
2024-02-20
2024-02-20
2024-02-19
2024-02-19
2024-02-19
2024-02-16
2024-02-16
2024-02-16