เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ออกหน่วยเทศบาลเคลื่อนที่ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า


(16 ก.พ. 67)นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว ได้มอบหมาย นายชาติชาย สังฆฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว นายวิบูลย์ เจนพานิช ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกหน่วยเทศบาลเคลื่อนที่ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า วันที่ 12,14,15 กุมภาพันธ์ 2567

2024-04-23
2024-04-23
2024-04-23
2024-04-23
2024-04-22
2024-04-22
2024-04-22
2024-04-22
2024-04-18
2024-04-18