เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ต้อนรับคณะศึกษาดูงานของสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองจันทบุรี


 (วันนี้ 6 มี.ค. 57) นายตระกูล  สุขกุล  นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว  มอบหมายให้นายสุรพงษ์  เทียมเพ็ชร์  รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว  พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว  หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่  ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานของสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลเมืองจันทบุรี ได้มาศึกษาดูงานการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  เทศบาลเมืองสระแก้ว     
2023-09-14
2023-08-25
2023-08-25
2023-06-12
2023-06-12
2023-05-29
2023-04-05
2023-03-28
2023-03-28
2023-03-28