เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ต้อนรับคณะศึกษาดูงานของสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองจันทบุรี


 (วันนี้ 6 มี.ค. 57) นายตระกูล  สุขกุล  นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว  มอบหมายให้นายสุรพงษ์  เทียมเพ็ชร์  รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว  พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว  หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่  ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานของสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลเมืองจันทบุรี ได้มาศึกษาดูงานการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  เทศบาลเมืองสระแก้ว     
2024-07-25
2024-07-24
2024-07-24
2024-07-24
2024-07-24
2024-07-23
2024-07-23
2024-07-23
2024-07-23
2024-07-19