เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์


(19 ก.พ. 67) นายตระกูข สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบให้นายวิบูลย์ เจนพานิช ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำพนักงานชุดเฉพาะกิจ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ และทำความสะอาดศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกองช่าง ณ บริเวณศูนย์ราขการจังหวัดสระแก้ว ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว

2024-04-23
2024-04-23
2024-04-23
2024-04-23
2024-04-22
2024-04-22
2024-04-22
2024-04-22
2024-04-18
2024-04-18