เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ออกตรวจประเมินเพื่อขอต่ออายุหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร


(20 ก.พ. 67) งานส่งเสริมสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสระแก้ว ออกตรวจประเมินเพื่อขอต่ออายุหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารตามแบบตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหาร SAN สถานที่จำหน่ายอาหาร#ร้านเจ๊ลั้งข้าวต้ม#ตามเทศบัญญัติการควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหารค่ะ#

2024-04-23
2024-04-23
2024-04-23
2024-04-23
2024-04-22
2024-04-22
2024-04-22
2024-04-22
2024-04-18
2024-04-18