เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.ถ้ำ


(21 ก.พ. 67) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายนิวัฒน์ วงษ์พานิช รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสระแก้ว และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองสระแก้ว ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ จังหวัดพังงา จำนวน 45 คน ได้ขออนุเคราะห์ศึกษาดูงานของทางเทศบาลเมืองสระแก้ว ในด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและการบริหารจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุ ณ โดมอเนกประสงค์ สวนสาธารณะสระแก้ว - สระขวัญ เทศบาลเมืองสระแก้ว

2024-04-23
2024-04-23
2024-04-23
2024-04-23
2024-04-22
2024-04-22
2024-04-22
2024-04-22
2024-04-18
2024-04-18