เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ลงพื้นประชาสัมพันธ์กิจกรรม “ลดถัง วางถุง” ภายใต้โครงการถนนปลอดถังขยะเทศบาลเมืองสระแก้ว


(1 มี.ค. 67) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้ นายวิบูลย์ เจนพานิช ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ คณะกรรมการชุมชนและอสม. ชุมชนเมืองย่อยที่ 16 (บ้านตลาดสระแก้ว) ร่วมลงพื้นประชาสัมพันธ์กิจกรรม “ลดถัง วางถุง” ภายใต้โครงการถนนปลอดถังขยะเทศบาลเมืองสระแก้ว บริเวณพื้นที่นำร่อง ถนนสุวรรณตั้งแต่บริเวณเซเว่น ถ.เทศบาล 19 จนถึง บริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้วทั้งสองฝั่งถนน

2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-17