เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ดำเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยครัวเรือนตามคำร้องขอความอนุเคระห์


(1 มี.ค. 67)นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้ นายวิบูลย์ เจนพานิช ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำพนักงานชุดทำความสะอาดและพนักงานชุดเฉพาะกิจ เข้าทำการเก็บขนขยะมูลฝอยครัวเรือนตามคำร้องขอความอนุเคระห์ และดำเนินการประเมินค่าเก็บขน และค่ากำจัดขยะมูลฝอยทั่วไป เป็นครั้งคราว โดยเป็นไปตามทศบัญญัติเทศบาลเมืองสระแก้ว เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2565  กำหนด

2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-17