เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


กองสาธารณสุขฯ เทศบาลเมืองสระแก้ว เร่งทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะฯ


วันนี้ เวลา 09.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสระแก้ว นำโดย นายตนุภัทร นะรานันท์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข และพนักงานเทศบาลเมืองสระแก้วกว่า 10 คน เร่งดำเนินการทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ บริเวณท่าจอดรถรับส่งผู้โดยสารวังน้ำเย็น เริ่มดำเนินการตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป วัตถุประสงค์เพื่อปรับภูมิทัศน์และทำพื้นที่สาธารณะบริเวณดังกล่าวให้ถูกสุขอนามัยแก่ประชาชนโดยรวม
 
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-17