เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ดำเนินการลงพื้นที่ประเมินค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอยทั่วไป


  (11 มี.ค. 67)นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้ นายวิบูลย์ เจนพานิช ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการลงพื้นที่ประเมินค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอยทั่วไป และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินค่าธรรมเนียมตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสระแก้ว เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2565 ให้แก่ร้านค้า สถานประกอบกิจการ  ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองสระแก้ว  จำนวน 6 ราย

2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-17