เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ดำเนินการให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพสำหรับผู้ประกอบอาชีพเก็บและคัดแยกขยะ


(11 มี.ค. 67) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายวิบูลย์ เจนพานิช ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มอบหมายเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข ร่วมกับ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ดำเนินการให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพสำหรับผู้ประกอบอาชีพเก็บและคัดแยกขยะ ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองสระแก้ว

2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-17