เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ดำเนินการทำความสะอาดถนน


(22 มี.ค. 67) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้ นายวิบูลย์ เจนพานิช ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม นำพนักงานชุดทำความสะอาด และพนักงานชุดเฉพาะกิจ เข้าทำความสะอาดถนนเทศบาล 17 ถนนรอบสนามกีฬากลางจังหวัดสระแก้ว ภายในสนามกีฬากลางสระแก้ว และเก็บกิ่งไม้ใบไม้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ที่ 4 (ตลาดสระแก้ว)

2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-17