เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียนกลิ่นเหม็นจุดวางถังขยะ


(25 มี.ค. 67) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้ นายวิบูลย์ เจนพานิช ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง ณ ชุมชนเมืองย่อยที่ 8 บ้านเนินกลอย กรณีร้องเรียนกลิ่นเหม็นจุดวางถังขยะและขอให้ย้ายจุดวางถังขยะ จากผลการตรวจสอบ พบว่าไม่มีกลิ่นเหม็นและขยะตกค้าง

2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-17