เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ดำเนินการทำความสะอาดถนน


(28 มี.ค. 67) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้ นายวิบูลย์ เจนพานิช ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำพนักงานชุดทำความสะอาด เข้าทำความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ดังนี้
1. ทำความสะอาดบริเวณศาลหลักเมือง
2. ทำความสะอาดถนนทำความสะอาดถนนตั้งแต่สะพานคลองพระสะทึง ถนนเทศบาล 6 ถึงหน้าโลตัส
3. ทำความสะอาดถนนจากแยกโชติกาไปแยกสนามมวยถึงหอนาฬิกาเก็บทำความสะอาดบริเวณหลังอาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองสระแก้วร่วมกับพนักงานชุดเฉพาะกิจ และล้างถังขยะเพื่อใช้ในโครงการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถ

2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-17