เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ดำเนินกาพ่นสารเคมีหมอกควันกำจัดยุงลาย


(8 พ.ค. 67) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว ได้มอบหมายให้นายวิบูลย์ เจนพานิช ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานศูนย์บริการสาธารณสุข ร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว พ่นสารเคมีหมอกควันกำจัดยุงลาย ณ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนการศึกษาให้แก่โรงเรียน

2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-17