เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ออกหน่วยเคลื่อนที่โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยฯ ชช.12,ชช.13


(8 พ.ค. 67) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายวิบูลย์ เจนพานิช ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอเมืองสระแก้ว ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าชุมชนเมืองย่อยที่13 และชุมชนเมืองย่อยที่ 12 รวมจำนวนสุนัขและแมวทั้งสิ้น 218 ตัว

2024-06-25
2024-06-25
2024-06-24
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19