เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ดำเนินการทำความสะอาด


(13 พ.ค. 67) เวลา 08.30 น. นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายวิบูลย์ เจนพานิช ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำพนักงานชุดทำความสะอาด เข้าเก็บขยะ เศษใบไม้ กิ่งไม้ที่ติดหน้าตะแกรงท่อระบายน้ำและทำความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ดังนี้
1. ทำความสะอาดถนนเลียงเมืองตั้งแต่แยกโชติกา แยกดาราสมุทรไปแยกอำเภอ ซอยอำเภอ แยกบิ๊กซีเข้าซอยประมง
2. ทำความสะอาดตั้งแต่ซอยหลังโรงพยาบาลไปทางหมู่บ้านรุ่งโรจน์ถึงซอยหลังศูนย์การค้า และถนนหลังบ้านเอื้อ
3. ทำความสะอาดถนนตั้งแต่หน้าหมู่บ้านสวนตาล ศูนย์เด็กเล็ก ไปถนนเทศบาล17 ถนนเลียบทางรถไฟถนนเทศบาล 19

2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-17