เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ออกหน่วยเคลื่อนที่โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยฯ ชช.10,ชช.11


(13 พ.ค. 67) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายนายวิบูลย์ เจนพานิช ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอเมืองสระแก้ว ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าชุมชนเมืองย่อยที่10 และชุมชนเมืองย่อยที่ 11 รวมจำนวนสุนัขและแมวทั้งสิ้น 158 ตัว

2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-17