เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์และกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2567


(24 พ.ค. 67) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นางพรนิภา วรรณุสิทธิ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์และกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2567 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา พร้อมพนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว ณ บริเวณสวนสาธารณะสระแก้ว-สระขวัญ

2024-06-10
2024-06-10
2024-06-10
2024-06-07
2024-06-07
2024-06-07
2024-06-04
2024-06-04
2024-06-04
2024-05-29