เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ดำเนินการเก็บขนขยะมูลฝอย


(7 มิ.ย. 67) เวลา 09.00 น. นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายวิบูลย์ เจนพานิช ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำพนักงานชุดเฉพาะกิจ ร่วมกับศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแก้ว โดยใช้รถสิบล้อและรถตักหน้าขุดหลัง ปฏิบัติงานเก็บขยะมูลฝอยบริเวณหลัง ส.ธานินทร์ ตามคำร้องขอความอนุเคระห์ และดำเนินการประเมินค่าเก็บขนและค่ากำจัดขยะมูลฝอยทั่วไป เป็นครั้งคราว โดยเป็นไปตามทศบัญญัติเทศบาลเมืองสระแก้ว เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2565 กำหนด

2024-07-12
2024-07-11
2024-07-09
2024-07-09
2024-06-28
2024-06-27
2024-06-25
2024-06-25
2024-06-24
2024-06-20