เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ดำเนินการพ่นสารเคมีหมอกควันกำจัดยุงลาย (ตามคำร้อง)


(19 มิ.ย. 67) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว ได้มอบหมายให้ นายวิบูลย์ เจนพานิช ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มอบหมายเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานศูนย์บริการสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจ ดำเนินการพ่นสารเคมีหมอกควันกำจัดยุงลาย (ตามคำร้อง) ณ หมู่บ้านซิตี้ปาร์ค 3

2024-07-12
2024-07-11
2024-07-09
2024-07-09
2024-06-28
2024-06-27
2024-06-25
2024-06-25
2024-06-24
2024-06-20