เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ดำเนินโครงการโครงการวัดส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2567


 (19 มิ.ย. 67) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายวิบูลย์ เจนพานิช ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนำเจ้าหน้าที่ นางสาววรารมย์ เร่งรีบ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ให้ความรู้เรื่องการบริหารขันธ์ (การออกกำลังกาย)สำหรับพระสงฆ์ ภายใต้โครงการวัดส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2567 ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ณ วัดราษฏ์นิมิต (หนองปรือ) กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย พระสงฆ์ในพื้นที่ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว

2024-07-12
2024-07-11
2024-07-09
2024-07-09
2024-06-28
2024-06-27
2024-06-25
2024-06-25
2024-06-24
2024-06-20