เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ดำเนินการทำความสะอาดถนน


(20 มิ.ย. 67) เวลา 09.00 น. นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายวิบูลย์ เจนพานิช ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ชุดทำความสะอาดถนนฯ) โดยลงพื้นที่เก็บขยะชิ้นใหญ่ บริเวณจุดวางถังขยะหน้าโรงแรมทิพย์ปุระ จุดวางถังขยะถนนสายเลี่ยงเมือง และทางเข้าชุมชนที่ 17 บ้านคลองนางชิง

2024-07-12
2024-07-11
2024-07-09
2024-07-09
2024-06-28
2024-06-27
2024-06-25
2024-06-25
2024-06-24
2024-06-20